AccessRequests: findZON.com|Từ điển thuật ngữ kèm ví dụ trực quan, sinh động

Title

findZON.com|Từ điển thuật ngữ kèm ví dụ trực quan, sinh động

Details

findZON.com, website phi lợi nhuận chủ đề giáo dục Tiếng Anh, nơi giải đáp trực quan, sinh động cho độc giả có nhu cầu tìm kiếm thông tin về ngữ pháp Tiếng Anh.​

UserName

FindZON

ItemID

 

GISItemURL

Từ điển thuật ngữ FindZON

HiddenID

#VALUE!

DisplayName

Từ điển thuật ngữ FindZON

Approve/Reject

Approve

Rejection Comments

 

List Name

 

Access Type

 

Attachments

Content Type: Item
Created at 4/28/2020 9:27 PM by findzon
Last modified at 4/28/2020 9:27 PM by findzon